Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

15. nabór wniosków o granty obliczeniowe DECI

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków o dostęp do zasobów obliczeniowych w ramach programu DECI, umożliwiającego nieodpłatne korzystanie z systemów HPC dostępnych w wybranych krajach europejskich. Zostaną one udostępnione w Polsce, Czechach, Finlandii, Grecji, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Program jest przeznaczony dla projektów, które wymagają wykorzystania zasobów Tier-1, jakie obecnie nie są dostępne w kraju wnioskodawcy lub takich projektów, do których realizacji niezbędna jest współpraca międzynarodowa.

Harmonogram naboru DECI-15:

 • Otwarcie naboru: 15 stycznia 2019 r.
 • Zamknięcie naboru: 28 lutego 2019 r., 17:00 CEST
 • Decyzja o przyznaniu alokacji: maj 2019 r.
 • Dostęp do zasobów od: 03 czerwca 2019 r.
 • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
 • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

Zasoby są dostępne na następujących architekturach:

 • Cray (ok. 30% zasobów, 40 mln godz.)

- XC30

- Cray XC40

 • Clusters (ok. 70 % zasobów, 90 mln godz.)

- Intel clusters (różne konfiguracje procesorów i pamięci)

- Hybrid systems (klastry z akceleratorami GPGPU lub koprocesorami Xeon Phi, KNC)

Wnioskujący mogą określić swoje preferencje w zakresie wyboru sprzętu (sugestie będą brane pod uwagę na etapie rozpatrywania aplikacji).

Program DECI umożliwia europejskim naukowcom uzyskanie dostępu do zasobów komputerowych Tier-1 z różnych krajów Europy, niezależnie od kraju pochodzenia lub zatrudnienia. Wnioski muszą dotyczyć kompleksowych i innowacyjnych symulacji, które nie byłyby możliwe do wykonania bez dostępu do systemów oferowanych przez DECI. O dostęp mogą ubiegać się pracownicy naukowi lub przedstawiciele przemysłu pod warunkiem, że lider projektu prowadzi jawne badania w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów członkowskich PRACE.

Wnioski należy złożyć poprzez wypełnienie formularza na stronie:

http://deci-peer-review.cines.fr/

Więcej szczegółów o naborze jest dostępnych na stronie:

http://www.prace-ri.eu/deci-15-call

Zapraszamy!

JW, 2019-01-25
 • Rozpoczął się 9. nabór do programu SHAPE

  Zachęcamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

 • Konferencja: AZON - cyfrowe partnerstwo dla nauki

  Zapraszamy na konferencję poświęconą Atlasowi Zasobów Otwartej Nauki - platformie, której celem jest poprawa dostępności i zwiększenie jakości zasobów naukowych oraz ułatwienie ich ponownego wykorzystywania.

 • 19. nabór wniosków o granty PRACE

  Kolejny raz można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC. W ramach naboru udostępniono specjalną ścieżkę aplikacyjną dla przedsiębiorców (Industry Track).