Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Konfiguracja kont pocztowych (mail.pwr.wroc.pl) w programach klienckich (Outlook, Outlook Express, Thunderbird)

Autoryzacja SMTP to dostępna funkcja na koncie użytkownika zwiększająca bezpieczeństwo korzystania z poczty elektronicznej. Nie pozwala ona na podszycie się niepowołanych osób pod jego adres e-mail. W chwili wysyłania listu z programu pocztowego użytkownik musi podać hasło do swojego konta. Próba wysłania listu bez autoryzacji kontem i hasłem nie powiedzie się. Większość programów pocztowych ma opcję autoryzacji serwera SMTP. Aby wysłać wiadomość za ich pośrednictwem należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy i podać nazwę i hasło swojego konta. Poniżej przedstawiono jak skonfigurować program pocztoweytakie Outlook Express.

Outlook Express:

1. Po uruchomieniu Outlook Express proszę w górnym menu wybrać Narzędzia >> Konta...

 

2. W oknie Konta internetowe proszę wybrać Dodaj i kliknąć w Poczta ....

3. W oknie kreator połączeń internetowych w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko. Następnie kliknij na "Dalej".

4. W polu Adres e-mail: proszę wpisać Twój adres e-mail. Następnie kliknij na "Dalej".

5. Wpisz proszę nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej

6. Logowanie do poczty internetowej.

 

7. W celu zapisania dotychczasowej konfiguracji kliknij Zakończ.

8. Następnie w karcie Konta internetowe zaznacz konto i kliknij Właściwości.

 

9.. Wybierz zakładkę Serwery i sprawdź czy jest zaznaczona opcja Serwer wymaga uwierzytelnienia, jeśli nie należy ją zaznaczyć. W celu zapisania zmian kliknij OK.

 

10. Wybierz zakładkę Zaawansowane i sprawdź czy masz poprawnie wpisany port poczty wychodzącej(SMTP): 587 lub 465 (dla użytkowników tpsa)

1.      Uruchamiamy Outlook 2010, DALEJ >

Opis: D:\OUTLOOK 2010 IMAP\01.jpg

2.      wybieramy Dodaj konto żeby skonfigurować konto e-mail, DALEJ >

3.      zaznaczamy Ręcznie konfiguruj…., DALEJ >

 

4.      zaznaczamy Internetowa poczta e-mail DALEJ >

 

5.      podajemy nazwę serwera: mail.pwr.wroc.pl oraz adres pocztowy, wybieramy Więcej ustawień….,

 

6.      wypełniamy i zaznaczamy poniższe ustawienia, zatwierdzamy OK,

7.      pojawia się okienko zakończenia konfiguracji poczty w MS Outlooku 2010, ZAKOŃCZ.

1.     Instrukcja konfiguracji poczty dla klienta pocztowego Thunderbird

UWAGA: Instrukcja konfiguracji została przeprowadzona na koncie testowym

1.      Uruchamiamy program Thunderbird, w menu przechodzimy do Narzędzia > Konfiguracja kont… > Operacje > Dodaj konto pocztowe…

2.      wpisujemy Imię Nazwisko, adres pocztowy oraz hasło do domeny mail.pwr.wroc.pl, Kontynuuj >

3. wpisujemy poniższe ustawienia, następnie Utwórz konto >

4. po utworzeniu konta edytujemy pole „Poczta wychodząca”, gdzie sprawdzamy „Port” oraz „Bezpieczeństwo połączenia”

Program Thunderbird nie umożliwia synchronizacji kalendarzy, zadań oraz kontaktów z MS Exchange.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.