Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EGI

EGI InSPIRE

Logo EGIEGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) jest projektem wspomagającym rozwój i utrzymanie europejskiej  infrastruktury gridowej EGI. Miał na celu dostarczenie naukowcom niezawodnej infrastruktury do obliczen wielkiej skali. Jego korzenie tkwią w projektach EGEE.

WCSS w ramach projektu brało udział w 2 podzadaniach:

 • bezpieczna infrastruktura - zadanie mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury obliczeniowej,
 • zatwierdzenie rozmieszczenia usług - zadanie mające na celu testowanie i wdrażanie nowych wersji oprogramowania pośredniczącego.

Więcej ...

European Grid Initiative

Logo EGIEuropean Grid Initiative (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków obliczeniowych zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w Europie. Początki tej inicjatywy sięgają projektów EGEE (Enabling Grid for E-sciencE, EGEE I/II/III), realizowanych w latach 2004-2010. Projektem wspomagającym EGI był projekt EGI-InSPIRE, współfinansowany w ramach 7PR.

Do zarządzania infrastrukturą i usługami powołana została fundacja non-profit EGI.eu na prawie holenderskim.

Więcej ...

EGEE I/II/III

EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) - inicjatywa budowy infrastruktury gridowej realizowana w latach 2004-2010 w serii projektów międzynarodowych EGEE I, EGEE II oraz EGEE III. Inicjatywa miała na celu integrację dotychczas istniejących gridów krajowych, regionalnych oraz tematycznych i stworzenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury dostępnej dla europejskiego środowiska naukowego. Infrastruktura zbudowana została w oparciu o europejską sieć naukową GEANT i rozwijana jest w ramach inicjatywy EGI i stowarzyszonych z nią projektów.

Więcej ...

 • Rozpoczął się 9. nabór do programu SHAPE

  Zachęcamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

 • Konferencja: AZON - cyfrowe partnerstwo dla nauki

  Zapraszamy na konferencję poświęconą Atlasowi Zasobów Otwartej Nauki - platformie, której celem jest poprawa dostępności i zwiększenie jakości zasobów naukowych oraz ułatwienie ich ponownego wykorzystywania.

 • 19. nabór wniosków o granty PRACE

  Kolejny raz można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC. W ramach naboru udostępniono specjalną ścieżkę aplikacyjną dla przedsiębiorców (Industry Track).