Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EuroHPC

EuroHPC PL

 

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL to projekt, który zrodził się z potrzeby sprostania współczesnym wyzwaniom w dziedzinie badań naukowych wymagających wielkoskalowych obliczeń. Do ich wykonania niezbędna jest specjalistyczna infrastruktura, umożliwiająca rozwój w sferze badawczej, co w konsekwencji przekłada się na rozwój społeczny i gospodarczy.

Więcej ...