Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Second Implementation Phase

Status: Zakończony

Projekt PRACE-2IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 2nd Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE-1IP. Trwał od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2013 r. (realizacja części pakietów przedłużona do 31 sierpnia 2014). Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-283493).

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:

  • WP2 Framework for Resource Interchange
  • WP3 Dissemination
  • WP6 European HPC Infrastructure Operation and Evolution
  • WP7 Scaling Applications for Tier-0 and Tier-1 Users
  • WP11 Prototyping
  • WP12 Novel Programming Techniques

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl