Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - First Iplementation Phase

Status: Zakończony

Projekt PRACE-1IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 1st Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE PP. Trwał od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012 (zakończenie pakietu WP9 przesunięto na 31 marca 2013). Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-261557).

Projekt implementował rozwiązania opracowane w PRACE PP oraz dostosowywał je do zmieniających się technologii i wymagań użytkowników. W projekcie brały udział centra obliczeniowe z ponad 20 krajów europejskich.

Pierwszym superkomputerem udostępnionym produkcyjnie naukowcom był IBM BlueGene/P (Jugene) o mocy rzędu 1 PetaFlops, zlokalizowany w FZJ, Julich, Niemcy.

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:

  • WP2 Evolution of the Research Infrastructure
  • WP3 Dissemination and Training
  • WP7 Enabling Petascale Applications: Efficient Use of Tier-0 Systems
  • WP9 Future Technologies

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl