Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EGI InSPIRE

Logo EGIStatus: Zakończony, usługi dostępne

EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) jest projektem wspomagającym rozwój i utrzymanie europejskiej  infrastruktury gridowej EGI. Miał na celu dostarczenie naukowcom niezawodnej infrastruktury do obliczen wielkiej skali. Jego korzenie tkwią w projektach EGEE.

WCSS w ramach projektu brało udział w 2 podzadaniach:

  • bezpieczna infrastruktura - zadanie mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury obliczeniowej,
  • zatwierdzenie rozmieszczenia usług - zadanie mające na celu testowanie i wdrażanie nowych wersji oprogramowania pośredniczącego.

W projekt zaangażowanych było 50 instytucji z 40 krajów.

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl