Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Infrastruktura PL-Grid

PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa o zasięgu krajowym budowana od 2008 r. przez 5 polskich centrów KDM: ACK Cyfronet AGH, ICM UW, PCSS, CI TASK oraz WCSS.

Budowie infrastruktury towarzyszyły następujące projekty badawcze: Projekt PL-Grid, PLGrid Plus oraz PLGrid NG. Infrastruktura zarządzana jest przez Konsorcjum PL-Grid powołane w styczniu 2007 r.

Polscy naukowcy oraz studenci mogą nieodpłatnie korzystać z zasobów i usług tej infrastruktury, takich jak:

  • dostęp do klastrów dużej mocy obliczeniowej i dużych pamięci dyskowych,
  • oprogramowanie specjalistyczne z dziedziny biologii, chemii kwantowej, fizyki, obliczeń numerycznych i symulacji,
  • zaawansowane narzędzia do organizacji eksperymentów obliczeniowych,
  • pomoc w uruchamianiu obliczeń i wsparcie (poprzez szkolenia i system helpdesk) przy projektowaniu własnych aplikacji naukowych przeznaczonych do obliczeń na infrastrukturze PL-Grid

Rejestracja

Aby uzyskać konto w Infrastrukturze PL-Grid, umożliwiające dostęp do jej zasobów obliczeniowych, należy przejść na stronę Infrastruktury: Rejestracja.

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Infrastruktury PL-Grid prosimy kierować e-mailem na adres: helpdesk AT plgrid.pl. Użytkownicy posiadający konto w Portalu PL-Grid mogą również korzystać z systemu helpdesk online, poprzez adres URL: https://helpdesk.plgrid.pl.

Zasoby

Zasoby udostępniane przez WCSS oraz pozostałe centra KDM w ramach Infrastruktury PL-Grid, a także kolejki do prowadzenia obliczeń, zebrane są w tabelach na stronach:

Podsumowanie

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.