Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Projekt PL-Grid

Status: Zakończony

Projekt PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid) miał na celu budowę otwartej, ogólnopolskiej infrastruktury gridowej, wspierającej badania naukowe prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły.

W wyniku prac prowadzonych w projekcie powstała Infrastruktura PL-Grid, która dostępna jest nieodpłatnie dla polskich naukowców.

WCSS kierował realizacją zadania Z6 "Bezpieczeństwo infrastruktury" i uczestniczył w pracach nad budową infrastruktury sprzętowej, ustanowieniem Centrum Operacyjnego oraz zapewniał użytkownikom szkolenia i wsparcie.

Podsumowanie

Kontakt

Paweł Dziekoński
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202079
email: pawel.dziekonski@wcss.pl