Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

LDAP

Status: Zakończony

LDAP (Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce) - krajowy projekt celowy realizowany w latach 2001-2003 w ramach programu PIONIER, dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Projekt postawił sobie za  zadanie upowszechnienie stosowania protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako uniwersalnego narzędzia wspomagającego zarządzanie informacją w sieciach komputerowych.

Projekt LDAP bazował na doświadczeniach zdobytych we wcześniejszym, wieloletnim projekcie usługi katalogowej X.500, w którym LDAP był szeroko stosowany.

Zadania zrealizowane przez WCSS: Instalacja usługi informacyjno-adresowej dla WCSS i PWr oraz przygotowanie narzędzi do modyfikacji zasobów; Wdrożenie interfejsu dającego dostęp do zasobów bazy informacyjno-adresowej z przeglądarki WWW oraz interfejsu administracyjnego działającego przez WWW, z uwzględnieniem danych dotyczących certyfikatów PKI (PHP); Projekt i wdrożenie w zasobach LDAP rekomendowanego schematu bazy w zakresie drzewa organizacyjnego. W fazie wdrożeniowej LDAP został wykorzystany jako baza użytkowników systemów komputerowych (klaster obliczeniowy WCSS) oraz jako repozytorium informacji infrastruktury klucza publicznego.

Partnerzy: Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.

Podsumowanie

Kontakt

Dorota Sadowska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203626
email: dorota.sadowska@wcss.pl

  • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

    Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

  • Obradowała Rada Użytkowników WASK

    Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

  • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

    Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.