Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

NASTEC

Status: Zakończony

NASTEC (Building Trust in networking in Newly Associated States through the use of secure information society technologies) to projekt międzynarodowy, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. W trakcie projektu powołano do życia m.in. Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI, którego operatorem był WCSS. Struktura EuroPKI została zarejestrowana w repozytorium TERENA.

Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI występowało jako nadrzędny urząd certyfikacyjny w polskiej infrastrukturze EuroPKI. Jego zadaniem było poświadczanie swoim podpisem elektronicznym:

 • kluczy publicznych należących do urzędów certyfikacyjnych podporządkowanych polskiej infrastrukturze kluczy publicznych EuroPKI;
 • kluczy publicznych urzędów rejestracyjnych występujących w imieniu Polskiego Centrum Certyfikacji EuroPKI;
 • kluczy publicznych użytkowników końcowych.

Certyfikaty Polskiego Centrum Certyfikacji EuroPKI wydawane były wyłącznie osobom i instytucjom związanym ze środowiskiem naukowo-badawczym i akademickim oraz dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w inicjatywie EuroPKI. PCC EuroPKI działało w latach 2002-2010.

Partnerzy: WCSS PWr (Polska), Secude Sichereheitstechnologie Informationssysteme GMBH (Niemcy), Zavod Za Varnostne Tehnologije Informacijske Druzbe In Elektronsko Poslovanje (Słowenia), GMD - Forschungzentrum Informationstechnik GMBH (Niemcy), Universitatea Politehnica din Bucuresti  (Rumunia), Politecnico di Torino (Włochy).

Podsumowanie

 • Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2001
 • Data zakończenia: 31 maja 2003
 • Finansowanie: 5PR KE (IST-2000-29556)
 • Koordynator: Zavod Za Varnostne Tehnologije Informacijske Druzbe In Elektronsko Poslovanje, Słowenia
 • Strona PCC EuroPKI: http://www.europki.pl (nieaktywna)
 • Strona infrastruktury EuroPKI: http://www.europki.org
 • Informacje o projekcie w systemie CORDIS

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

 • WCSS na antenie Radia LUZ

  Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.