Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PROGRESS

PROGRESS (Polish Research on Grid Environment for SUN Servers) - projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych oraz Sun Microsystems, realizowany w latach 2002-2003 przez PCSS, ACK Cyfronet AGH i Politechnikę Łódzką. Projekt miał na celu budowę infrastruktury typu Grid i przygotowanie środowiska, w którym można prowadzić obliczenia i eksperymenty naukowe w wygodny sposób.

WCSS uczestniczył w latach 2003-2004 we wdrożeniu rozwiązań opracowanych w projekcie. Wdrożenie obejmowało aspekt aplikacyjny (udostępnienie w portalu aplikacji GAMESS i CPMD) oraz sprzętowy (udostępnienie w infrastrukturze dwóch serwerów i czterech komputerów PC).

Podsumowanie

Kontakt

Paweł Dziekoński
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202079
email: pawel.dziekonski@wcss.pl