Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLGrid NG

Status: Zakończony

Projekt PLGrid NG (Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki) to kontynuacja projektu PL-Grid i PLGrid PLUS. Jego głównym celem było opracowanie i wdrożenie dedykowanych dziedzinowych usług obliczeniowych dla szeregu dyscyplin naukowych, uznanych jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań.

Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Został zrealizowany przez Konsorcjum PL-Grid, a koordynowany przez ACK CYFRONET AGH.

WCSS koordynowało zadanie rozbudowy infrastruktury sprzętowej i było zaangażowane w działania operacyjne, zabezpieczanie infrastruktury, szkolenie i wsparcie użytkowników, poszerzanie oferty aplikacyjnej oraz opracowanie i wytworzenie rozwiązań dla platform dziedzinowych:

 • Complex Networks
 • Geoinformatyka
 • Hydrologia
 • Meteorologia

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko (kierownik)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl

Paweł Dziekoński (koordynator)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203795
email: pawel.dziekonski@wcss.pl

 • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

  Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.