Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Fourth Implementation Phase

Status: Zakończony

Projekt PRACE-4IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 4th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP i PRACE-3IP. Trwał od 1 lutego 2015 r. do 31.12.2017 r. Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WCSS działał jako Third Party polskiego partnera projektu - Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - PCSS.

WCSS brał udział w pracach grup roboczych:

Podsumowanie

 • Data rozpoczęcia: 1 lutego 2015
 • Data zakończenia: 31 grudnia 2017
 • Finansowanie: EC H2020 (GA 653838), MNiSW (Decyzja 3563/H2020/2016/2), WCSS (środki własne)
 • Koordynator: Forschungszentrum Juelich GMBH (FZJ), Niemcy
 • Infrastruktura badawcza PRACE-RI: http://www.prace-ri.eu
 • Strona informacyjna projektu: http://www.prace-ri.eu/prace-4ip/

Kontakt

Kierownik projektu: Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202456
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.