Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Fifth Implementation Phase

Status: Zakończony

Projekt PRACE-5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 5th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP i PRACE-4IP. Trwał od 1.01.2017 r. do 30.04.2019 r. Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI i był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.

WCSS działał jako Third Party polskiego partnera projektu - Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - PCSS.

WCSS brał udział w pracach grup roboczych:

  • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototypowanie i procedury zakupowe HPC)
  • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji)

Podsumowanie

  • Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2017 r.
  • Data zakończenia: 30 kwietnia 2019 r.
  • Finansowanie: H2020
  • Koordynator: Forschungszentrum Juelich GMBH (FZJ), Niemcy
  • Infrastruktura badawcza PRACE-RI: http://www.prace-ri.eu
  • Strona informacyjna projektu: http://www.prace-ri.eu/prace-5ip/

Kontakt

Kierownik projektu: Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl