Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

AZON

Status: Zakończony

Projekt AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl miał na celu poprawienie dostępności, jakości i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Najważniejszym zadaniem projektu było cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w sposób otwarty i  spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.

Projekt był realizowany przez Politechnikę Wrocławską wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Główne założenia projektu to:

 • ułatwienie dostępu do zasobów nauki gromadzonych w jednostkach naukowych realizujących projekt
 • udostępnienie zasobów osobom niewidzącym, niedowidzącym i niesłyszącym poprzez zastosowanie m.in. transkrypcji, syntezy mowy, lektora języka migowego, napisów, itp.
 • zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów nauki poprzez bezpłatne udostępnienie wysokiej jakości danych w formie cyfrowej
 • zwiększenie liczby i jakości zasobów nauki udostępnianych on-line poprzez digitalizację zasobów niecyfrowych
 • ułatwienie użytkownikom ponowne wykorzystanie zasobów nauki poprzez opatrzenie ich metadanymi i udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów dla programistów

WCSS realizowało zadania PWr we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej i koordynowało:

Zadanie 1: Przygotowanie systemu informacyjnego Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON).

Opis działań: przygotowanie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa komponentów, przygotowanie procedur i organizację pracy operacyjnego wsparcia użytkowników oraz budowy systemu, przetestowanie i integracja powstających rozwiązań z narzędziami i zewnętrznymi systemami stanowiącymi np. źródła danych.

Zadanie 2: Opracowanie rekomendacji i narzędzi AZON zwiększających dostępność zasobów nauki.

Opis działań: badanie ergonomii interfejsów systemu AZON, weryfikacja i przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowywania składowych systemu do wymogów WCAG 2.0, opracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie „5 Star Open Data”, wzbogacenie zasobów audio/wideo o warstwę tekstową pozwalającą na objęcie ich automatycznymi analizami i wyszukiwaniem, wdrożenie i rozszerzenie narzędzi do automatycznej transkrypcji mowy,  opracowanie zbioru materiałów dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie w projekcie było osiem zadań realizowanych w jednostkach Politechniki Wrocławskiej oraz partnerów. Projekt uzyskał dofinansowanie z Centrum Projektów Polski Cyfrowej (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia: 1 września 2016 r.
 • Data zakończenia: 31 sierpnia 2019 r.
 • Lider projektu: Politechnika Wrocławska
 • Finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0010/16-00)
 • Strona informacyjna projektu: www.zasobynauki.pl

Kontakt:

Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
pl. Grunwaldzki 11, bud. D-21 pok.114
tel. (+48) 713487810
email: kontakt@azon.e-science.pl

Agnieszka Kwiecień - kierownik zadania nr 1
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl

Mateusz Tykierko - kierownik zadania nr 2
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl

 • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

  Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.