Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Innowacyjna Uczelnia - Innowacyjny Nauczyciel

Status: Zakończony                                                                              

Projekt Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel miał na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich. Głównym beneficjentem projektu była kadra naukowa Politechniki Wrocławskiej. Realizacja projektu była ukierunkowana na działania o charakterze szkoleniowym służące rozwijaniu warsztatu pracy dydaktycznej.

Programy szkoleniowe opracowane w ramach projektu obejmowały zagadnienia z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją. Szkolenia były prowadzone przez jednostki naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej, jak również przez krajowe i zagraniczne instytucje zewnętrzne.

Projekt był realizowany przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Studium Języków Obcych, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe  oraz Dział E-learningu.

WCSS odpowiadało za realizację następujących szkoleń:

Zarządzanie informacją

 • Bezpieczeństwo przechowywania i udostępniania danych
 • Przetwarzanie danych na zasobach obliczeniowych

Umiejętności informatyczne

 • Dobre praktyki w programowaniu
 • Nowe techniki programowania równoległego
 • Infrastruktura informatyczna nauki dla szkolnictwa
 • Certyfikaty cyfrowe i podpis elektroniczny w praktyce nauczyciela
 • Usługi pracy grupowej

Szczegółowe informacje na temat projektu i proponowanej oferty szkoleniowej można uzyskać na stronie Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych: http://snh.pwr.edu.pl/3563559,141.dhtml

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia: 1.10.2017 r.
 • Data zakończenia: 30.09.2019 r.
 • Lider projektu: Politechnika Wrocławska
 • Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (POWR.03.04.00-00-d152/16-00)
 • Strona informacyjna projektu:  http://snh.pwr.edu.pl/3563559,141.dhtml

Kontakt:

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl