Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Beesensor

Status: Zakończony

W ramach projektu Beesensor ("Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły miodnej") opracowana zostanie platforma analityczna na potrzeby określenia dobrostanu rodzin pszczelich ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania poziomu porażenia jednostkami chorobowymi (warroza i zgnilec amerykański).

Za przygotowanie badań oraz interpretację wyników odpowiedzialny jest zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do badań zostaną dostarczone wzorcowe, zdrowe rodziny pszczele oraz takie, w których występują pasożyty i choroby w różnych stadiach rozwoju. W celu zapewnienia istotności statystycznej i wiarygodności otrzymanych wyników powstanie największe tego typu środowisko badawcze w Polsce.

Politechnika Wrocławska realizuje zadania dotyczące akwizycji i analizy danych. WCSS jest odpowiedzialne w projekcie za  przetworzenie  (z wykorzystaniem algorytmów opartych o uczenie maszynowe) wielkich zbiorów danych, które zostaną zgromadzone w ramach projektu. Kadra centrum zajmie się zaprojektowaniem niezbędnego oprogramowania, analizą danych i algorytmizacją. Analiza pozwoli na zbadanie korelacji pomiędzy zebranym materiałem, a czynnikami z otoczenia badanych układów, takimi jak dane pogodowe czy zanieczyszczenie powietrza. Do wykonania obliczeń wykorzystana zostanie infrastruktura zarządzana przez WCSS.

Zadania opracowania użyteczności komercyjnej, określenia strategii biznesowej i dostarczenia modelu dystrybucyjnego produktów projektu zrealizuje firma Comtegra S.A. Rezultatem projektu będzie narzędzie umożliwiające wykrywanie chorób pszczelich we wczesnym stadium rozwoju, co pozwoli na zapobieganie ich szybkiemu rozprzestrzenianiu.

Projekt jest finansowany przez NCBR w ramach programu BIOSTRATEG III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Podsumowanie:

Kontakt:

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl