Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE-LAB

Status: Realizowany

Projekt PRACE-LAB zakłada budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W ramach projektu zostanie podniesiona wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej z 5 do 15 PFlopsów oraz nastąpi  rozszerzenie infrastruktury składowania danych z 12 do 50 PBajtów.

W oparciu o tę infrastrukturę zostaną udostępnione usługi skierowane do jednostek naukowych i przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP), które będą wsparciem dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.  Pozwoli to na zwiększenie wykorzystania zasobów HPC przez środowisko naukowe oraz biznesowe skupione wokół wielu dziedzin – m.in.: chemii, fizyki, bioinformatyki, zdrowia, nauk inżynierskich, finansów, bezpieczeństwa oraz nowych technologii ICT.

Projekt opiera się o pracę 6 specjalizowanych laboratoriów odpowiedzialnych za poszczególne elementy budowanej infrastruktury:

 • Przetwarzanie HPC oraz cloud
 • Dostęp do infrastruktury przetwarzania
 • Zarządzanie usługami i ich monitorowanie
 • Usługi zarządzania danymi
 • Zarządzanie rozproszonymi danymi
 • Bezpieczeństwo infrastruktury PRACE-LAB

W wyniku realizacji projektu planowane jest zwiększenie konkurencyjności polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na rynkach międzynarodowych. Dzięki prowadzonym pracom rozwojowym oraz wzmocnieniu innowacyjności rozwiązań w zakresie infrastruktury obliczeniowej nastąpi również poprawa pozycji polskiego sektora ICT.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska CI TASK
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 grudnia 2018 r.
 • Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
 • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (program Inteligentny Rozwój)
 • Strona internetowa projektu: www.prace-lab.pl

Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko - kierownik projektu w WCSS
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl