Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

LIFE-MAPPINGAIR/PL

Status: Realizowany

Projekt „Czy wiesz, czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL” ma na celu budowę platformy edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza. W ramach projektu będzie możliwe prognozowanie jakości powietrza, a zarazem zostanie zapewniony powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania. Platforma będzie też bazą wiedzy na temat sposobów ograniczenia skutków zanieczyszczeń. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społecznym wynikającym z potrzeby poprawy jakości powietrza.

Główne zadania do realizacji w ramach projektu są następujące:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego w oparciu o technologię MOOC (Massive Open Online Courses). Portal będzie zawierał kursy/szkolenia i bazę wiedzy o jakości powietrza, skutkach środowiskowych i zdrowotnych oraz sposobach ograniczenia emisji oraz kalkulator emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza.
 • Zaprojektowanie i rozbudowa systemu informacyjnego o jakości powietrza w regionie, obejmującego portal emisyjny, system informacji o jakości powietrza oraz rozbudowane prognozy jakości powietrza (prognozy ensamble z możliwością asymilacji danych pomiarowych).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu społecznego monitoringu jakości powietrza, w tym przygotowanie i zainstalowanie niskokosztowych czujników wraz z systemem transmisji danych, a także integrację wyników pomiarów realizowanych w ramach sieci z przygotowywaną platformą.
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych „Czy wiesz, czym oddychasz?” wraz z przeszkoleniem edukatorów.

Schemat ideowy poszczególnych komponentów oraz funkcjonowania symulatora emisji i dyspersji zanieczyszczenia powietrza: pobierz

Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, w ramach którego powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl. Budowana platforma będzie integrować rozwiązania wdrożone w ramach poprzedniego projektu z nowymi narzędziami edukacyjnymi i informacyjnymi, zgodnie z poniższym schematem.

Schemat rozbudowy: pobierz

 Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2019 r.
 • Data zakończenia projektu: 31 marca 2023 r.
 • Finansowanie: Komisja Europejska (instrument finansowy LIFE), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Lider projektu: Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl

 • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

  Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.