Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

LIFE-MAPPINGAIR/PL

Status: Realizowany

Projekt „Czy wiesz, czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL” ma na celu budowę platformy edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza. W ramach projektu będzie możliwe prognozowanie jakości powietrza, a zarazem zostanie zapewniony powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania. Platforma będzie też bazą wiedzy na temat sposobów ograniczenia skutków zanieczyszczeń. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społecznym wynikającym z potrzeby poprawy jakości powietrza.

Główne zadania do realizacji w ramach projektu są następujące:

  • Zaprojektowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego w oparciu o technologię MOOC (Massive Open Online Courses). Portal będzie zawierał kursy/szkolenia i bazę wiedzy o jakości powietrza, skutkach środowiskowych i zdrowotnych oraz sposobach ograniczenia emisji oraz kalkulator emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza.
  • Zaprojektowanie i rozbudowa systemu informacyjnego o jakości powietrza w regionie, obejmującego portal emisyjny, system informacji o jakości powietrza oraz rozbudowane prognozy jakości powietrza (prognozy ensamble z możliwością asymilacji danych pomiarowych).
  • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu społecznego monitoringu jakości powietrza, w tym przygotowanie i zainstalowanie niskokosztowych czujników wraz z systemem transmisji danych, a także integrację wyników pomiarów realizowanych w ramach sieci z przygotowywaną platformą.
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych „Czy wiesz, czym oddychasz?” wraz z przeszkoleniem edukatorów.

Schemat ideowy poszczególnych komponentów oraz funkcjonowania symulatora emisji i dyspersji zanieczyszczenia powietrza: pobierz

Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, w ramach którego powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl. Budowana platforma będzie integrować rozwiązania wdrożone w ramach poprzedniego projektu z nowymi narzędziami edukacyjnymi i informacyjnymi, zgodnie z poniższym schematem.

Schemat rozbudowy: pobierz

 Podsumowanie:

  • Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2019 r.
  • Data zakończenia projektu: 31 marca 2023 r.
  • Finansowanie: Komisja Europejska (instrument finansowy LIFE), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Lider projektu: Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl