Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Sixth Implementation Phase

Status: Realizowany

Projekt PRACE-6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 6th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP i PRACE-5IP. Trwa od 1.05.2019 r. do 31.12.2021 r. Projekt rozwija europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI i jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.

WCSS bierze udział w pracach grup roboczych:

  • WP 2: Sustainability and Development of the RI
  • WP 6: Operational Services for the HPC Ecosystem
  • WP 7: Applications Enabling and Support

WCSS działa jako Third Party polskiego partnera projektu - Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - PCSS.

Podsumowanie

Kontakt

mgr inż. Agnieszka Kwiecień - kierownik projektu
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202456
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl