Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

AZON 2.0

Status: Realizowany

Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz poszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych. W ramach projektu baza zasobów  zostanie powiększona o kolejne 22 550 dokumentów (w pierwszej edycji udostępniono ponad 40 tyś.), a 5200 zostanie dodatkowo zdigitalizowanych (zasoby często nigdzie wcześniej niepublikowane).

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Cele szczegółowe Projektu:

  • Ułatwienie dostępu do zasobów nauki udostępnianych przez realizatorów projektu poprzez rozbudowę platformy informacyjnej Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0.
  • Ułatwienie dostępu do zasobów dla osób niewidzących, niedowidzących i niesłyszących poprzez dostosowanie wybranych zasobów i sposobu ich prezentacji do standardów WCAG 2.0.
  • Zwiększenie ilości osób korzystających z zasobów poprzez bezpłatne udostępnianie wysokojakościowych danych na platformie AZON 2.0 oraz szeroką promocję i podniesienie kompetencji osób udostępniających zasoby, jak i je ponownie wykorzystujących.
  • Zwiększenie ilości i jakości zasobów nauki udostępnianych on­line poprzez digitalizację zasobów niecyfrowych oraz dostosowanie formatów istniejących zbiorów cyfrowych do standardów interoperacyjności, otwartości i dostępności.
  • Ułatwienie użytkownikom ponownego wykorzystania zasobów poprzez opatrzenie ISP metadanymi, możliwość automatycznego pobierania i maszynowego odczytu oraz udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów dla programistów (API).

WCSS odpowiada w projekcie za realizację zadania nr 1: Przygotowanie systemu informacyjnego AZON 2.0. Koordynuje rozwój słownika e-science.pl, m.in. dostosowanie słownika i paneli zarządzania do wymagań SKOS.

Grupą docelową projektu są wszyscy zainteresowani zasobami naukowymi udostępnianymi przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących. 

Podsumowanie:

  • Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2020 r.
  • Data zakończenia: 19 lipca 2022 r.
  • Lider projektu: Politechnika Wrocławska
  • Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (POPC.02.03.01-00-0075/19)
  • Strona projektu: www.zasobynauki.pl

Kontakt:

Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
pl. Grunwaldzki 11, bud. D-21 pok.114
tel. (+48) 713487810
email: kontakt@azon.e-science.pl

Agnieszka Kwiecień - kierownik zadania nr 1
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202456
email: agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl