Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EUROCC

Status: Realizowany

EUROCC – pełna nazwa: National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC – jest projektem wspierającym EuroHPC, czyli wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU). Celem tej inicjatywy jest poprawa i wyrównanie w Europie poziomu możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń (High Performance Computing) na 

potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej. Ma temu służyć budowany ekosystem HPC. W jego skład wejdzie z jednej strony eksaskalowa infrastruktura obliczeniowa, a z drugiej strony system wsparcia w zakresie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

Głównym celem EUROCC jest tworzenie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC w każdym z państw uczestniczących w projekcie. Są to ośrodki skupiające potencjał wszystkich centrów superkomputerowych z danego kraju i pośredniczące w udostępnianiu ich usług odbiorcom z uczelni i instytucji naukowych, sektora przemysłowego i administracji publicznej. Za pośrednictwem NCK naukowcy, przedsiębiorcy lub urzędnicy będą mogli korzystać nie tylko z zasobów obliczeniowych oraz umiejętności specjalistów z krajowych centrów HPC, ale także zagranicznych z terenu Europy. Polskie Narodowe Centrum Kompetencji jest w fazie organizacji.
 

Możliwość wykonywania wysokowydajnych obliczeń jest dziś kluczowa nie tylko dla rozwoju nauki, ale także dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Narodowe Centra Kompetencji powstają po pierwsze po to, żeby zapewnić wszystkim prowadzącym badania możliwość korzystania z komputerów dużej mocy. Po drugie po to, żeby zniwelować różnice i zapełnić luki, zarówno w dostępie do nowoczesnych technologii, jak i do specjalistycznej wiedzy oraz szkoleń z zakresu wysokowydajnych obliczeń, sztucznej inteligencji czy przetwarzania dużych zbiorów danych.


Do zadań Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC należeć będzie rozwój potencjału centrów HPC z danego kraju poprzez dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń oraz udostępnianie usług, szkoleń, zasobów HPC ośrodkom naukowym, sektorowi przemysłowemu (przede wszystkim MŚP, ale też startupom i dużym firmom) oraz administracji publicznej. W tym celu przeprowadzą diagnozę potrzeb i opracują modele biznesowe współpracy z podmiotami ze środowisk naukowego, przemysłowego czy administracyjnego. Zajmą się także edukacją, budowaniem świadomości, promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat wysokowydajnych obliczeń.
 

Narodowe Centra Kompetencji będą pełnić rolę eksperckich ośrodków kontaktowych, dzięki czemu użytkownicy / klienci / partnerzy biznesowi (naukowcy, przedsiębiorcy, urzędnicy)

 • łatwiej będą mogli odnaleźć interesującą ich usługę z obszaru HPC+ (HPC, HPDA, AI, Biga Data, NLP, Data Analytics), w którymś z krajowych lub zagranicznych centrów superkomputerowych;
 • będą mieli dostęp do zasobów HPC oraz do najnowszych technologii i narzędzi, które będą mogli bezpłatnie testować i które będą dostosowywane do ich potrzeb;
 • zyskają fachowe wsparcie i pomoc techniczną przy wdrażaniu i użytkowaniu nowoczesnych aplikacji oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa;
 • otrzymają bogatą i różnorodną ofertę szkoleniową (konferencje, seminaria, warsztaty, kursy online, w tym dedykowane konkretnym grupom odbiorców i organizowane po zgłoszeniu przez nie zapotrzebowania; prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów) oraz materiały edukacyjne (pokazy, instruktaże, tutoriale, gromadzone na portalu internetowym NCK, uwzględniające poziom wiedzy i umiejętności odbiorców – od poczatkujących po wysoce zaawansowanych).
   

W Polsce projekt EUROCC realizuje konsorcjum w składzie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie (lider),
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
 • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Centrum Informatyczne Świerk,
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.
   

Podsumowanie:

•             Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2020 r.

•             Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2022 r.

•             Finansowanie: HORYZONT 2020 oraz NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w ramach programu EUROHPC JU

•             Strona projektu: www.eurocc-project.eu

•             Strona Narorowego Centrum Kompetencji HPC: https://cc.eurohpc.pl/


Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

tel. (+48) 713202032

email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl

 
 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.