Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE-LAB 2

Status: Realizowany

PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie jest kontynuacją projektu PRACE-LAB. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostarczenie specjalistycznej e-infrasturktury do analityki dużych wolumenów danych i innych zaawansowanych usług obliczeniowych HPC, w tym związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym oraz symulacją obliczeń kwantowych.

W szerszej perspektywie projekt ma wpłynąć na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki na rynkach europejskich i światowych dzięki rozwojowi innowacyjnych rozwiązań tworzonych we współpracy przez sektor prywatny (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP) i sektor nauki.

Prace rozwojowe prowadzone w ramach PRACE-LAB2 skupiają się na dostarczeniu nowoczesnych rozwiązań kontenerowych w chmurze oraz nowych usług, m.in. HPCaaS (HPC as a Service), GPUaaS, udostępnienie akceleratorów w chmurze – IaaS, emulacja obliczeń kwantowych, analityka Big Data czy renderowanie wizualizacji. Podzielone są pomiędzy cztery specjalizowane laboratoria odpowiedzialne za poszczególne elementy budowanej e-infrastruktury i usług:

 • Laboratorium e-infrastruktury HPC
 • Laboratorium platform usługowych
 • Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji
 • Laboratorium analizy danych wielkoskalowych

Narzędzia i usługi projektowane w ramach PRACE-LAB tworzone 2 są z myślą o przedsiębiorstwach, również z sektora MŚP, administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkach badawczych z uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i państwowych instytutów badawczych.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 • EIP SA

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2020 r.
 • Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
 • Finansowanie: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Strona internetowa projektu: prace-lab2.pl

Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko – kierownik projektu w WCSS
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl

 


 

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.