Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Krajowy Magazyn Danych

Statur: Realizowany

Projekt KMD, czyli Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji jest kontynuacją projektów KMD i KMD2.

 

Celem projektu jest opracowanie i budowa otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych. Ma on być powiązany z istniejącą w Polsce naukowo-badawczą infrastrukturą informatyczną. Projekt zakłada, że do końca 2024 roku infrastruktura do przechowywania danych zostanie powiększona o 200 petabajtów, a pojemność przestrzeni taśmowej o 180 petabajtów. KMD będzie wyposażony w szereg interfejsów dostępowych i aplikacji, co pozwoli na oferowanie zintegrowanych usług oraz mechanizmów wspomagających efektywne i bezpieczne składowanie i dostęp do danych, długoterminowe zarządzanie danymi, ich eksplorację, analizę i efektywne przetwarzanie. Istotą KMD jest możliwość zabezpieczania i zarządzania metadanymi, a także integracja rozwiązań do przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Umożliwi to integrację platform analitycznych, rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z systemami HPC (High Performance Computing) i HTC (High Throughput Computing)w centrach HPC.  

Utworzony w ramach projektu krajowy magazyn danych będzie składał się z części gospodarczej i naukowej, a oferowane usługi zapewnią dostęp do zasobów użytkownikom z różnych grup – od studentów, przez naukowców, po klientów komercyjnych.

 

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Centrum Informatyczne Świerk
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.
 •  

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia: 1.01.2021 r.
 • Data zakończenia: 31.12.2023 r.
 • Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, POIR.04.02.00-00-D010/20
 • Wartość projektu: 190 819 117,31 PLN
 • Strona projektu: https://kmd.pionier.net.pl/

 

Kontakt:

dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@pwr.edu.pl