Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PIONIER-LAB

Status: Realizowany

Celem projektu PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji jest z jednej strony zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych, a z drugiej strony wsparcie w zakresie technologii ICT dla naukowców prowadzących interdyscyplinarne badania w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB z dziedzin innych niż ICT. W ramach PIONIER-LAB powstaje 8 unikalnych, specjalizowanych laboratoriów badawczych: 

 1. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
 2. Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
 3. Smart Kampus jako Laboratorium Smart City
 4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
 5. Laboratorium Usług Chmurowych
 6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
 7. Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
 8. Laboratorium Preinkubacji.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest zaangażowane w prace siedmiu laboratoriów (1, 3–8).

 

Za pośrednictwem krajowej sieci światłowodowej PIONIER platforma umożliwiająca korzystanie z laboratoriów będzie udostępniona jednostkom naukowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowych. Projekt ma też umożliwić nawiązanie ścisłej współpracy sektora przemysłowego z środowiskiem akademickim w zakresie wspólnych prac badawczych, w tym dotyczących nowych technologii związanych z internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji.

 

 

Projekt realizuje Konsorcjum PIONIER-LAB  w składzie:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – lider;
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH;
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy;
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy;
 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Częstochowska;
 • Politechnika Gdańska;
 • Politechnika Koszalińska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Politechnika Rzeszowska;
 • Politechnika Świętokrzyska;
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe;
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
 • Uniwersytet Zielonogórski;
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.
 • Data zakończenia: 31.12.2023 r.
 • Finansowanie: POIR.04.02.00-30-A005/16-00
 • Wartość projektu: 525 012 372,78 PLN
 • Strona projektu: https://pionier-lab.pionier.net.pl/  

 

Kontakt:
Damian Wydymus – kierownik projektu w WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: (+48) 71 320 20 80
email: damian.wydymus@pwr.edu.pl