Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

O WCSS

Obszary działalności

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym. Jego głównymi zadaniami są:

  • eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK);
  • eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy (KDM);
  • eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.

Więcej ...

Powstanie i rozwój

WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku.

Jako główne zadania WCSS ustalono eksploatację i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr. Korzenie tych osób, sięgają aż Centrum Obliczeniowego PWr, które powstało w 1972 roku.

Więcej ...

Schemat zasobów WCSS

Więcej ...

  • Fałszywe maile

    Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).

Zamówienia Publiczne

Więcej ...