Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

O WCSS

Obszary działalności

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym. Jego głównymi zadaniami są:

 • eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK);
 • eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy (KDM);
 • eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.

Więcej ...

Powstanie i rozwój

WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku.

Jako główne zadania WCSS ustalono eksploatację i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr. Korzenie tych osób, sięgają aż Centrum Obliczeniowego PWr, które powstało w 1972 roku.

Więcej ...

Schemat zasobów WCSS

Więcej ...

 • Rozpoczął się 9. nabór do programu SHAPE

  Zachęcamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

 • Konferencja: AZON - cyfrowe partnerstwo dla nauki

  Zapraszamy na konferencję poświęconą Atlasowi Zasobów Otwartej Nauki - platformie, której celem jest poprawa dostępności i zwiększenie jakości zasobów naukowych oraz ułatwienie ich ponownego wykorzystywania.

 • 19. nabór wniosków o granty PRACE

  Kolejny raz można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC. W ramach naboru udostępniono specjalną ścieżkę aplikacyjną dla przedsiębiorców (Industry Track).

Zamówienia Publiczne

Więcej ...