Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kabli InfiniBand

Więcej ...

Informacje ogólne

Więcej ...

  • Fałszywe maile

    Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi mającymi na celu weryfikację bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych           (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).

  • Nabór do programu SHAPE

    Zapraszamy do składania aplikacji przedstawicieli sektora MŚP, zainteresowanych wykorzystaniem komputerów dużej mocy (HPC).

Zamówienia Publiczne

Więcej ...