Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER jest formalnym porozumieniem zawartym 31 lipca 2001 r. pomiędzy wiodącymi ośrodkami  Miejskich Sieci Akademickich i Centrami Komputerów Dużej Mocy, którego członkiem jest także Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy
z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków MAN i 5 Centrów KDM za pomocą własnych łączy światłowodowych.

Operatorem sieci Pionier jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Działania WCSS w konsorcjum PIONIER:

Strona internetowa:

http://www.pionier.net.pl/

Kontakt:

tel.: 71 320 39 21
e-mail: kontakt@wcss.pl

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

  • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

    Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

  • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

    Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...