Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER jest formalnym porozumieniem zawartym 31 lipca 2001 r. pomiędzy wiodącymi ośrodkami  Miejskich Sieci Akademickich i Centrami Komputerów Dużej Mocy, którego członkiem jest także Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy
z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków MAN i 5 Centrów KDM za pomocą własnych łączy światłowodowych.

Operatorem sieci Pionier jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Działania WCSS w konsorcjum PIONIER:

Strona internetowa:

http://www.pionier.net.pl/

Kontakt:

tel.: 71 320 39 21
e-mail: kontakt@wcss.pl

  • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

    Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

  • Obradowała Rada Użytkowników WASK

    Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

  • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

    Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...