Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum IATI

Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) został  stworzony w 2014 roku w celu zintegrowania prac naukowo-badawczych prowadzonych przez  uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Liderami Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Konsorcjum zrzesza 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw.

Działania konsorcjum pogrupowane są w 13 obszarach tematycznych. Gromadzą one wiedzę o zasobach partnerów, m.in. o posiadanej infrastrukturze badawczej, dostępnych laboratoriach, specjalizacjach zatrudnionych naukowców i specjalistów. W ramach wyznaczonych obszarów badawczych zostało stworzonych 70 Centrów Kompetencji. W nich odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem określonych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 Działania WCSS w konsorcjum IATI

 • zadania podejmowane w ramach Centrum Kompetencji Sieci, urządzenia i usługi multimedialne (badanie jakości wyprodukowanego materiału wizyjnego, platforma badania zachowań użytkowników systemów multimedialnych, projektowanie e-usług multimedialnych, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi)
 • zadania podejmowanie w ramach Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (badanie naruszeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, organizacja rozwiązań dla Centrów Bezpieczeństwa Danych, budowa mechanizmów bezpiecznej transmisji danych, budowa i implementacja systemów bezpieczeństwa)

Strona internetowa:

www.iati.pl

Kontakt:

agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

  Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

 • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

  Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...