Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Konsorcjum IATI

Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) został  stworzony w 2014 roku w celu zintegrowania prac naukowo-badawczych prowadzonych przez  uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Liderami Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Konsorcjum zrzesza 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw.

Działania konsorcjum pogrupowane są w 13 obszarach tematycznych. Gromadzą one wiedzę o zasobach partnerów, m.in. o posiadanej infrastrukturze badawczej, dostępnych laboratoriach, specjalizacjach zatrudnionych naukowców i specjalistów. W ramach wyznaczonych obszarów badawczych zostało stworzonych 70 Centrów Kompetencji. W nich odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem określonych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 Działania WCSS w konsorcjum IATI

 • zadania podejmowane w ramach Centrum Kompetencji Sieci, urządzenia i usługi multimedialne (badanie jakości wyprodukowanego materiału wizyjnego, platforma badania zachowań użytkowników systemów multimedialnych, projektowanie e-usług multimedialnych, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi)
 • zadania podejmowanie w ramach Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (badanie naruszeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, organizacja rozwiązań dla Centrów Bezpieczeństwa Danych, budowa mechanizmów bezpiecznej transmisji danych, budowa i implementacja systemów bezpieczeństwa)

Strona internetowa:

www.iati.pl

Kontakt:

agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl

 • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

  Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

 • Obradowała Rada Użytkowników WASK

  Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...