Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Klaster ICT

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) powstał na mocy umowy zawartej 5 czerwca 2007 roku, by zintegrować działania uczelni, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych związanych z branżą ICT. Celem Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest udostępnianie platformy współpracy dla polskich i europejskich firm, instytucji oraz wyższych uczelni technicznych działających w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Głównym zamierzeniem Partnerów jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego oraz  kompetencji członków Klastra poprzez wspólną realizację projektów rozwojowych. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT oraz rozwojowi badań naukowych na rzecz opracowania i wdrożeń najnowszych technologii informatycznych dla przemysłu oraz kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Członkami klastra jest 59 firm i przedsiębiorstw, 9 instytucji otoczenia biznesu, 8 uczelni wyższych oraz 3 instytucje samorządowe i badawczo-rozwojowe, w tym PWr i WCSS.

Organami zarządzającymi i kontrolnymi klastra są Rada Wspólnoty i Komitet Sterujący.

Strona internetowa:

www.ict-cluster.wroc.pl

Kontakt:

kontakt@wcss.pl

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

  • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

    Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

  • Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

    Do 15 kwietnia trwają zapisy na warsztaty „Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp" organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 29–30 kwietnia 2021.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...