Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Klaster ICT

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) powstał na mocy umowy zawartej 5 czerwca 2007 roku, by zintegrować działania uczelni, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych związanych z branżą ICT. Celem Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest udostępnianie platformy współpracy dla polskich i europejskich firm, instytucji oraz wyższych uczelni technicznych działających w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Głównym zamierzeniem Partnerów jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego oraz  kompetencji członków Klastra poprzez wspólną realizację projektów rozwojowych. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT oraz rozwojowi badań naukowych na rzecz opracowania i wdrożeń najnowszych technologii informatycznych dla przemysłu oraz kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Członkami klastra jest 59 firm i przedsiębiorstw, 9 instytucji otoczenia biznesu, 8 uczelni wyższych oraz 3 instytucje samorządowe i badawczo-rozwojowe, w tym PWr i WCSS.

Organami zarządzającymi i kontrolnymi klastra są Rada Wspólnoty i Komitet Sterujący.

Strona internetowa:

www.ict-cluster.wroc.pl

Kontakt:

kontakt@wcss.pl

  • Trwa 14. nabór do programu SHAPE

    Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP.

  • Obradowała Rada Użytkowników WASK

    Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

  • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

    Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...