Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Sieć PIONIER

Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych (gridy, itp.), aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych.

PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody z technologią DWDM i transmisją 10GE. Głównym celem sieci PIONIER jest obsługa całego polskiego środowiska akademickiego i naukowego oraz wspomaganie realizowanych przez to środowisko projektów badawczych i edukacyjnych.

Budową sieci PIONIER zajmuje się Konsorcjum PIONIER. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN i KDM. Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

http://www.pionier.net.pl/

  • Bądź ostrożny w sieci. Rekomendacje w związku z sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

    Zachowaj czujność, nie podejmuj natychmiastowych działań w sieci, sprawdzaj wiadomości w kilku źródłach i zwracaj uwagę na wszelkie podejrzane e-maile lub SMS-y. Zapoznaj się z rekomendacjami ekspertów z CERT Polska, które pomogą Ci bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.