Supernova Cluster
State of the Art Technologies
Security and Reliability
World Within Grasp

Security

Computer Security Incidents

Computer Security Incident refers to adverse events in computer systems or a threat of such an event.
The examples of computer security incidents include: loss of data confidentiality, data or system integrity interruption as well as access denial, e.g. unauthorised access to private account, violation of access rights and malcodes use. Incident refers to the following adverse events categories: malware use (viruses, trojan horses, worms, scripts used by crackers/hackers), unauthorised access to resources, unauthorised use of services, service denial/interruption, malpractice, espionage

Computer incidents reporting

Computer incidents can be reported to systems operators or on the address incydent@wcss.pl.

more ...

Infrastruktura Klucza Publicznego

Infrastruktura Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure, PKI) jest jednym z rozwiązań organizacyjno-technicznych mających podwyższyć poziom bezpieczeństwa usług elektronicznych i zwiększyć zaufanie do operacji wykonywanych drogą elektroniczną.  Infrastrukturę Klucza Publicznego stanowi sieć zaufanych Urzędów Rejestracji, Urzędów Certyfikacji, opisane dokumentami Polityk Certyfikacji oraz Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego procedury oraz certyfikaty klucza publicznego, które stanowią istotę całego rozwiązania.

more ...

Safe use of e-mail

Due to reappearing computer incidents, resulting with stolen e-mail passwords, WCSS remind you of basic security-related rules.

more ...

Informacje o PIONIER PKI

Projekt wdrożenia infrastruktury klucza publicznego dla użytkowników sieci PIONIER miał na celu opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER oraz opracowanie jednolitych procedur wystawiania certyfikatów.

more ...

Informacje o certyfikatach TCS (TERENA)

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność instytucji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.

more ...