Supernova Cluster
State of the Art Technologies
Security and Reliability
World Within Grasp

SVN - repozytorium z systemem kontroli wersji

System kontroli wersji oparty został  o oprogramowanie Subversion SVN. Subversion zarządza plikami, katalogami i zmianami wprowadzanymi w miarę upływu czasu. To pozwala na odzyskanie starszej wersji twoich danych lub przeglądnięcie historii zmian na plikach.

Subversion może działać przez sieć, która umożliwia wykorzystanie go przez różne platformy. Na pewnym poziomie pozwala rożnym osobom współpracować, modyfikować i zarządzać tym samym zestawem danych. Ponieważ zmiany są wersjonowane, użytkownik ma pewność, że źle wprowadzone dane mogą zawsze być cofnięte do prawidłowej wersji.

Subversion może być wykorzystany do dowolnego zbioru plików. SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache.

Każdą osobę, która chce otrzymać dostęp do repozytorium SVN by móc utrzymywać swoj dane (w szczególności aplikacje i dokumenty) prosimy o kontakt na adres e-mail: admin@wcss.pl.