WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Cloud services
Computing and data management
Collocation
Network
Data sharing
Computing and data management
Data storage
Computing and data management
Domains
Network
File metadata changing service
Computing and data management
Incident response handling and post-incident analysis
Security
Network security scan
Security
Penetration test
Security
Personal certificate
Network
Providing access to the KDM scientific software
Computing and data management
Remote work
Computing and data management
Service of acquiring high-quality audiovisual materials
Computing and data management
Service security audit
Security
SLURM Workload Manager
Computing and data management
SSL certificates
Network
Telecommunication services
Telecommunication
The PRO e-mail service
Network
Trainings
Security
User communication
Computing and data management
WWW hosting
Network
Przetwarzanie danych na superkomputerze
Computing and data management
Pilotażowe wdrożenie usług chmurowych, obliczeniowych i zarządzania danymi
Computing and data management
VPS
Network
Audyt bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i oprogramowania
Security
Wsparcie wdrożenia planu transformacji cyfrowej
Computing and data management
Indywidualne plany transformacji cyfrowej
Computing and data management
Narzędzie do skracania URL/URI
Network
Konwerter CSVW
Network
Semantyczna anotacja konceptów znajdujących się na obrazach 2D
Computing and data management
Cyberbezpieczne rozwiązania - jak je projekować i utrzymywać?
Security
Analiza procesów firmy w celu doboru cyfrowych rozwiązań do przetwarzania danych
Computing and data management
Audyt zgodności bezpieczeństwa IT z normami
Security
Cyberbezpieczny Samorząd - audyty i szkolenia
Security