WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Trainings

Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python

JW - Sept. 18, 2019
W dniach 23-25 września 2019 r. odbędzie się szkolenie: Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python. Jego założeniem jest przedstawienie języka Python jako łatwodostępnego i atrakcyjnego narzędzia przydatnego do poszerzania horyzontów pracy w dziedzinie chemii kwantowej.
Grupa docelowa:
  • Pracownicy naukowi (chemia fizyczna / fizyka molekularna / bioinformatyka / inne). 
  • Doktoranci fizyki / chemii kwantowej  / bioinformatyki/inne.
  • Studenci zaawansowani w dziedzinie chemii obliczeniowej.
Wstęp:

Wolny, również dla uczestników spoza uczelni.

Program:

W trakcie warsztatów zostanie omówionych kilka wybranych aspektów analizy struktury elektronowej prostych układów molekularnych: analizy populacyjne w oparciu o daną macierz gęstości, model Hartree'go-Focka, model oddziaływania konfiguracji z uwzględnieniem pojedynczych wzbudzeń.
Tematem docelowym szkolenia będzie dynamika stanów wzbudzonych w oparciu o model trajectory surface hopping.

Materiały szkoleniowe:
  • Ukończony kod do wszystkich projektów jako reference.
  • Dokumentacja teorii oraz zadań + wskazówki. 
  • Szkic kodu jako punkt wyjściowy na szkoleniu dla uczestnika.
Przygotowanie:
  • Uczestnicy muszą być zaznajomieni z materiałem teoretycznym sekcji szkolenia oraz ze strukturą kodu, który będzie omiawiany i opracowywany w trakcie szkolenia. 
  • Uczestnicy muszą być biegli w Pythonie i mieć doświadczenie w dziedzinie chemii obliczeniowej.
  • Uczestnicy powinni przypomnieć sobie podstawowe aspekty programowania obiektowego w Pythonie.
  • Wymagane jest przyniesienie własnych laptopów z zainstalowanym już oprogramowaniem.
Narzędzia:
Termin:

23-25 września 2019 r.  (jedna sesja na dzień, maks. do 4 godzin), godzina do ustalenia w zależności od preferencji uczestników.

Miejsce:

Sala do ustalenia, w zależności od liczebności grupy.


Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie: https://github.com/globulion/qc-workshop#quantum-chemistry-workshop

Serdecznie zapraszamy!

PODSUMOWANIE

Wydarzenie
Advanced Quantum Chemistry in Python
Typ wydarzenia
Szkolenie
Data
23-25 września 2019 r.
Wstęp
wolny

OTHER TRAININGS