Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Informacje

 1. Komunikaty techniczne związane z korzystaniem z usług sieciowych, tj:
  - konfiguracja klientów pocztowych,
  - ustawienia związane z polityką antyspamową,
  - zalecane oprogramowanie,
  - procedury uzyskania dostępu do usług.
 2. Cennik usług
 3. Regulaminy korzystania z usług

Więcej ...

Bezpieczeństwo

Zespół administratorów usług siecowych, w trakcie swojej pracy podejmuje szereg zadań związanych z bezpieczeństwem, m.in:

 • analiza incydentów komputerowowych na serwerach realizujących usługi sieciowe,
 • edukacja użytkowników w zakresie bezpiecznego korzytania z usług (np. poczty elektronicznej),
 • prowadznie Urzędów Certyfikacji klucza publicznego w ramach PKI oraz występowanie o certyfikaty TCS (TERENA)

Więcej ...

Regulaminy

Regulamin korzystania z usługi poczty elektronicznej.
Regulamin korzystania z usłuig KANGUR.
Regulamin korzystaniaz  usługi wideokonferencji (PLATON U1).

Więcej ...

Użyteczne adresy

 • W WCSS działa skrzynka do zgłaszania phishingu

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe uruchomiło adres, na który można wysyłać wiadomości mające znamiona oszustwa.

 • WCSS na antenie Radia LUZ

  Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.