Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Inwentaryzacja zasobów IT

Posiadanie zinwentaryzowanych zasobów jest konieczne przy wdrażaniu dobrych praktyk lub norm z zakresu bezpieczeństwa. Stanowi również fundament tworzenia dokumentacji środowiska wraz z łączącą je siecią. Zgodnie z obecnie panującymi standardami wiedza o posiadanych zasobach stanowi nieodłączny i wymagany element każdej infrastruktury czy projektu IT. Usługa inwentaryzacji zasobów jest skierowana zarówno do klientów posiadających rozbudowaną infrastrukturę IT, jak i do tych, którzy dopiero rozpoczynają proces transformacji cyfrowej. 

Metody i narzędzia do usługi inwentaryzacji są dobierane na podstawie skali infrastruktury, złożoności i ilości podziałów w infrastrukturze, możliwości zastosowania narzędzia automatyzującego oraz możliwości integracji narzędzia z systemami klienta. Proces inwentaryzacji można prowadzić w sposób zdalny lub lokalny, w zależności od użytych rozwiązań i możliwości dostępu do infrastruktury. Działania te można wykonać za pomocą narzędzi automatycznych lub systemów bazujących na agentach instalowanych w infrastrukturze.

Oferta usługi obejmuje następujące elementy:
  • Przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień inwentaryzacji,
  • Doradztwo przy doborze narzędzia i metody,
  • Wsparcie w konfiguracji dostępu zdalnego,
  • Przeprowadzenie procesu inwentaryzacji lub wsparcie w takim procesie,
  • Opracowanie wyników inwentaryzacji.
Wdrożenie usługi wymaga podjęcia ograniczonych działań organizacyjnych i technicznych w celu dostosowania do projektu.

Usługa jest realizowana m.in. w ramach projektu CyberSec.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.