Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Usługi telekomunikacyjne

WCSS jest operatorem Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) - publicznej, miejskiej sieci szkieletowej we Wrocławiu wraz z innymi sieciami do niej włączonymi, które korzystają z przestrzeni adresowej będącej w dyspozycji WCSS. Umożliwia podłączenie jednej lub wielu sieci lokalnych abonenta w celu zapewnienia dostępu do krajowych i światowych serwerów usług internetowych i komputerów dużej mocy.

Zakres usług telekomunikacyjnych świadczonych przez WCSS to:
  • abonenckie usługi telekomunikacyjne (m.in. dostęp do sieci Internet, dedykowane usługi transmisji danych typu pkt-pkt oraz pkt-wiele punktów, tunele VPN),
  • wymiana ruchu między operatorami,
  • tranzytowanie ruchu do innych operatorów.
Świadczymy usługi w trybie 24/7. W ramach obsługi serwisowej oferujemy bezpłatnie specjalistyczną i szybką pomoc w usuwaniu usterek i nieprawidłowości w pracy łączy oraz infrastruktury WASK. Prowadzimy bieżący monitoring obciążenia łączy szkieletowych oraz punktów styku z sieciami największych krajowych i międzynarodowych operatorów.

Zapewniamy ochronę tajemnicy informacji abonenta/użytkownika poprzez:
  • instalowanie urządzeń sieciowych oraz zakończeń traktów transmisyjnych w pomieszczeniach chronionych,
  • przestrzeganie bezwzględnej tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć,
  • szyfrowanie informacji.
Jako operator telekomunikacyjny (wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych) WCSS ma możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury teletechnicznej, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów budowy i eksploatacji przyłącza do sieci i skraca czas potrzebny na jego uruchomienie. 

Abonentem WASK staje się instytucja, która podpisała umowę abonencką z WCSS. Po przyjęciu zamówienia dokonywane są uzgodnienia techniczne, a następnie zawierana jest umowa określająca zakres usług i jej parametry użytkowe oraz cenę.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.