Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Publikacje

Determination of the Lower Bounds of the Goal Function for a Single-Machine Scheduling Problem on D-Wave Quantum Annealer

Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

In this paper authors propose a methodology for generating good lower bounds on the optimal value of the objective function using a quantum machine.

Plakat: Determination of the Lower Bounds of the Goal Function for a Single-Machine Scheduling Problem on D-Wave Quantum Annealer

Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

Plakat przedstawiony na konferencji: International Conference on Computational Science, która odbyła się w dniach 3-5 lipca 2023 roku w Pradze.

An Exact Quantum Annealing-Driven Branch and Bound Algorithm for Maximizing the Total Weighted Number of on-Time Jobs on a Single Machine

Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

In the publication authors present a new approach to solving NP-hard discrete optimization problems using D-Wave’s QPU quantum processor architecture implementing quantum annealing.

Anomaly Detection Module for Network Traffic Monitoring in Public Institutions

Ł. Wawrowski, A. Białas, A. Kajzer, A. Kozłowski, R. Kurianowicz, M. Sikora, A. Kwiecień, M. Uchroński, M. Olejnik i. in.

The publication concerns the increase in network traffic safety based on the continuous monitoring of network traffic statistics and detecting possible anomalies in the network traffic description.

Distributed Quantum Annealing on D-Wave for the Single Machine Total Weighted Tardiness Scheduling Problem

Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

This work is focused on a new distributed quantum annealing method of algorithm construction for solving an NP-hard scheduling problem.

Raporty

Raport roczny PRACE

Fabio Affinito, Evangelia Athanasaki, Sanzio Bassini, et. al.

W raporcie PRACE 2019 znalazły się informacje na temat rozwoju inicjatyw lokalnych w ramach przedsięwzięcia EuroHPC Joint Undertaking, na którym opiera się działalność PRACE. Dokument przedstawia również wyzwania, z jakimi mierzą się jednostki badawcze posiadające infrastrukturę dużych mocy obliczeniowych.