Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi obliczeniowe

W ramach usług obliczeniowych udostępniamy sprzęt i oprogramowanie naukowe przeznaczone do prowadzenia obliczeń oraz zapewniamy wsparcie i szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania badań naukowych. Zasoby obliczeniowe połączone są siecią wewnętrzną WCSS i podłączone do Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej WASK, stanowiącej element ogólnopolskiej sieci szerokopasmowej PIONIER.

Więcej ...

Usługi archiwizacji

Dział KDM udostępnia system tworzenia kopii zapasowych oraz usługę archiwizacji danych. Usługi skierowane są do zespołów badawczych korzystających z usług obliczeniowych, oraz do instytucji naukowych z obszaru Dolnego Śląska. Korzystanie z usług składowania danych jest bezpłatne. Instytucje kultury oraz jednostki administracji publicznej zainteresowane korzystaniem z usług archiwizacji prosimy o kontakt.

Więcej ...

Usługi bezpieczeństwa

Zespół bezpieczeństwa działu KDM dba o wysoki poziom bezpieczeństwa usług obliczeniowych i składowania danych. Wdrożone polityki tworzenia kopii zapasowych chronią użytkowników przed utratą ważnych danych i wyników obliczeń. Zespół odpowiada między innymi za bezpieczeństwo krajowej infrastruktury obliczeniowej PL-Grid. W projektach KMD oraz Platon-U4 WCSS bierze udział w pracach nad systemem uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

Więcej ...

Działalność badawczo-rozwojowa

Dział KDM uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych zajmujących się rozwijaniem i bezpieczeństwem infrastruktur gridowych i HPC oraz badaniem nowych technologii i optymalizacją aplikacji naukowych. Rozwiązania opracowywane w projektach są wdrażane w WCSS w celu zapewnienia wyższej jakości usług. Zasoby obliczeniowe wchodzą w skład polskich i europejskich infrastruktur badawczych: PL-Grid, EGI, PRACE oraz PLATON.

Więcej ...

Użyteczne adresy

 • Introduction to Parallel Computing - nowe wydanie książki

  Polecamy Państwa uwadze nowowydany podręcznik omawiający zagadnienia obliczeń równoległych, autorstwa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Czecha z Politechniki Śląskiej, użytkownika usług obliczeniowych WCSS.

 • PRACE Preparatory Access - pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych dla Typu D

   

  PRACE Preparatory Access wspiera europejskich naukowców w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom PRACE optymalizacji i przetestowania rozwiązań przygotowywanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do jednych z największych maszyn obliczeniowych na świecie.

KDM

Parametry infrastruktury

 • moc obliczeniowa:            860 TFlops
 • pamięć operacyjna:    74,75 TB
 • przestrzeń dyskowa:          2,7 PB
 • pamięć taśmowa:              5,6 PB

Więcej ...