WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Zmiana systemu pocztowego WCSS

JW - Jan. 11, 2023
Informujemy, że Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe przystąpiło do zmiany systemu pocztowego.
Pragniemy Państwu zaprezentować nowe rozwiązanie z możliwością:
 • podpisywania certyfikatem personalnym wiadomości redagowanych w webmailu,
 • szyfrowania certyfikatem odbiorcy wiadomości wysyłanych z webmaila,
 • dołączania dużych plików z poziomu interfejsu webowego bez konieczności korzystania z tzw. kangura,
 • ustawienia dwuetapowej weryfikacji logowania do konta w webmailu,
 • tworzenia własnej białej i czarnej listy,
 • odzyskania przez użytkownika wiadomości skasowanych w przeciągu ostatnich 7 dni,
 • automatycznego dodawania odbiorców do książki adresowej,
 • cofnięcia wysłania wiadomości w ciągu 5 sekund.
System nadal będzie administrowany przez Dział Usług Sieciowych WCSS, bez korzystania z podmiotów zewnętrznych.

WCSS zobowiązuje sie do:
 • przeniesienia zawartości konta w danej domenie na nowy system,
 • POZOSTAWIENIA aktualnie stosowanego hasła,
 • przesłania zawartości książki adresowej w formie pliku vcf do zaczytania przez użytkownika.
Poszczególne konta będą sukcesywnie przenoszone do nowego systemu, o czym  każdy z użytkowników zostanie poinformowany mailowo, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji dotyczących nowego systemu pocztowego zamieszczono na stronie: https://migracja.wcss.wroc.pl/faq.html

Administratorzy systemu pocztowego WCSS:
  Arletta Deniusz-Janik
  Piotr Dróżdż
  Łukasz Roznerski
  Dorota Sadowska
e-mail: admin@wcss.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

OTHER NEWS