Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Alerty

Uważaj na phishing lub SPAM

AAG - 1 marca 2022
W związku z pojawiającymi się przypadkami tzw. phishingu lub SPAM-u dotyczacymi nieautoryzowanej próby logowania lub wyczerpania limitu pojemności skrzynki pocztowej Politechniki Wrocławskiej, rozsyłanych w dniu 1 marca 2022 r. do pracowników uczelni, informujemy, że wiadomości te nie były wysyłane przez administratorow serwerów pocztowych PWr. W przypadku wiadomości, które wydają nam się podejrzane, można uzyskać pomoc od Administratora Google Workspace.
Przypominamy, że Politechnika Wrocławska wysyła wszystkie komunikaty z adresów mailowych w domenie @pwr.edu.pl. Skrzynki pocztowe utrzymywane na serwerach Google są nielimitowane, tzn. nie mają ograniczenia pojemności. Konta pocztowe nie posiadają certyfikatów, które należałoby aktywować. Alerty bezpieczeństwa są wysyłane jedynie bezpośrednio przez Google.
Każdy użytkownik może sam oznaczyć wiadomość jako SPAM lub phishing. Instrukcje dostępne są tutaj.

Pomoc można uzyskać pod adresami: pomoc+poczta@pwr.edu.pl oraz phishing@pwr.edu.pl.

Zespół Bezpieczeństwa Informacji WCSS
Dział Informatyzacji
Administrator Google Workspace

POZOSTAŁE ALERTY