Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PIONIER-LAB

STATUS: REALIZOWANY

Celem projektu PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji jest zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych. Zakłada też wsparcie w zakresie technologii ICT dla naukowców prowadzących interdyscyplinarne badania w kluczowych obszarach badawczych z dziedzin innych niż ICT.
W ramach PIONIER-LAB powstaje 8 unikalnych, specjalizowanych laboratoriów badawczych: 
 1. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
 2. Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
 3. Smart Kampus jako Laboratorium Smart City
 4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
 5. Laboratorium Usług Chmurowych
 6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
 7. Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
 8. Laboratorium Preinkubacji
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest zaangażowane w prace siedmiu laboratoriów (1, 3–8). Za pośrednictwem krajowej sieci światłowodowej PIONIER platforma umożliwiająca korzystanie z laboratoriów będzie udostępniona jednostkom naukowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowych. Projekt ma też umożliwić nawiązanie ścisłej współpracy sektora przemysłowego z środowiskiem akademickim w zakresie wspólnych prac badawczych, w tym dotyczących nowych technologii związanych z internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji.  

Projekt realizuje Konsorcjum PIONIER-LAB w składzie:
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – lider
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2021 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, POIR.04.02.00-30-A005/16-00

Strona internetowa projektu:

logotypy unijne informujące o finansowaniu projektu