WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Trainings

Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

AAG - April 11, 2022
Szkolenie będzie podzielone na dwie dwugodzinne części (w godz. 10.00–14.00). W pierwszej części zostaną omówione podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Prowadzący omówi równania, w formie różniczkowej, wykorzystane do opisu omawianych procesów. Następnie pokaże technikę implementacji tych równań w programie typu CFD (Computational Fluid Dynamics), czyli numerycznej mechanice płynów. W końcowej części szkolenia zostaną omówione moduły obliczeniowe wykorzystane w programie ANSYS CFX lub ANSYS Fluent wraz z przykładami obliczeń zrealizowanych przez autorów wykładu. Następnie będzie przeprowadzone szkolenie praktyczne celem pokazania procesu obliczeniowego.
Szkolenie poprowadzą dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).
Plakat informacyjny szkolenia Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS
Plan szkolenia przewiduje zapoznanie słuchaczy z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów. Na przykładzie symulacji wymiennika ciepła omówione będą następujące elementy modelowania numerycznego:
  1. Przygotowanie geometrii trójwymiarowej.
  2. Dyskretyzacja i siatki numeryczne.
  3. Zaprogramowanie obliczeń, warunki brzegowe.
  4. Praca solvera numerycznego.
  5. Obróbka wyników, ich wizualizacja i interpretacja.
  6. Optymalizacja badanego systemu i praktyczne wnioski z wykonanych symulacji.
Omówienie każdego z etapów będzie zawierało odniesienia do jego umiejscowienia w szerokim kontekście działania przedsiębiorstwa.

Szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe w ramach Narodowego Centrum Kompetencji HPC.

Zapraszamy!
Termin
piątek, 22 kwietnia 2022 r. godz. 10.00
Czas trwania
4 godziny (część teoretyczna – 2 godziny, część praktyczna –2 godziny)
Język
polski
Forma
online

OTHER TRAININGS