WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Trainings

Diving into Quantum Computing

AAG - March 31, 2022
Zapraszamy pracowników Politechniki Wrocławskiej na warsztaty Diving into Quantum Computing, które odbędą się w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00–17.00.
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu EuroCC.
Poruszone będą następujące zagadnienia:
  • Quantum Computing Basics (i.e., Qubits , Approaches , etc)
  • Teaching courses & resources for specific topics in QC 
  • Concrete Quantum Algorithms with Applications 
  • QC Infrastructures & Systems 
  • Integration of HPC QC Infrastructures 
  • State of play & Plans of EuroHPC JU w.r.t. quantum computing 
  • Finding mentoring partners for specific topics in QC.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS TEAMS.
Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o zgłaszanie się na adres: kontakt@cc.eurohpc.pl

OTHER TRAININGS

Oct. 10, 2022

Szkolenia i seminaria w ramach projektu EuroCC

Trainings
Aug. 26, 2022

Poznaj możliwości portalu zasobynauki.pl

Trainings
May 9, 2022

Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

Trainings
April 15, 2022

Introduction to numerical calculations with the use of OpenFOAM

Trainings
April 11, 2022

Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

Trainings
March 7, 2022

OpenFOAM - computational fluid dynamics (CFD) simulation software

Trainings
Dec. 16, 2021

Szkolenie z systemu kolejkowego SLURM

Trainings
April 12, 2021

Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

Trainings
Feb. 16, 2021

Cykl warsztatów: High Throughput Computing with Dask

Trainings
Dec. 14, 2020

Mechanizmy HPC w języku Python

Trainings
Sept. 24, 2020

Metody zabezpieczania danych naukowych powstających podczas eksperymentów in silico

Trainings
April 16, 2020

MPI: A Short Introduction to One-sided Communication

Trainings
April 16, 2020

Python in High Performance Computing

Trainings
Sept. 18, 2019

Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python

Trainings
Oct. 19, 2018

Artificial Intelligence and HPC solutions with NVIDIA

Trainings
Dec. 4, 2017

Wprowadzenie do infrastruktury badawczej PRACE

Trainings
Jan. 15, 2015

Warsztaty "Cząsteczka w otoczeniu chemicznym"

Trainings
May 26, 2014

Szkolenie z CPMD

Trainings
April 22, 2014

Szkolenie z Allinea DDT

Trainings
March 5, 2014

"Modelowanie liniowych i nieliniowych właściwości optycznych cząsteczek"

Trainings