Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Współdzielenie danych

WCSS udostępnia bezpłatnie narzędzia służące do współdzielenia plików.
Usługa służy do bezpiecznego przekazywania dużych plików przez ich udostępnienie na określony czas. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w  systemie, mogą wysyłać pliki za pomocą Kuponów, w profilu Gość. Aby skorzystać z usługi, należy wejść na stronę: https://filesender.e-science.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją.
Usługa jest wykorzystywana głównie jako przestrzeń chmurowa, w której znajdują się pliki. Pozwala przesyłać pliki, udostępniać je innym użytkownikom (również z prawami edycji) i korzystać z funkcji powiadomień, gdy dane zostaną udostępnione. Umożliwia wspólną edycję dokumentów. Dostęp do usługi jest możliwy przez przeglądarkę oraz klienta desktop. Aby skorzystać z usługi, należy wejść na stronę, zalogować się do platformy e-science.pl (lub zarejestrować - w przypadku braku konta) i postępować zgodnie z instrukcją.


Masz pytania o usługę lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas i zapytaj o usługę.