Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Składowanie danych

Dział KDM udostępnia w ramach usługi:
  • system tworzenia kopii zapasowych
  • usługę archiwizacji danych
Do tego celu wykorzystywane jest Duplicati - bezpłatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych danych znajdujących się na dysku twardym komputera. Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz dużą swobodę w dostępie do zdeponowanych treści i zarządzaniu nimi.
Duplicati umożliwia:
  • backup przyrostowy,
  • możliwość definiowania reguł i filtrów,
  • limitowanie transferu,
  • kopiowanie danych do popularnych serwisów i serwerów,
  • korzystanie z podwójnych narzędzi szyfrujących,
  • sterowanie obciążeniem zasobów systemowych (wewnętrzny system planowania).
Zaszyfrowane kopie zapasowe są przechowywane na serwerach cloud utrzymywanych przez WCSS.

W celu instalacji oprogramowania Duplicati należy wejść na stronę: https://github.com/duplicati/duplicati/releases i wybrać pierwszą dostępną pozycję.

Za pośrednictwem Centrum można skorzystać też z usługi powszechnej archiwizacji. Udostępnia ona możliwość zdalnej archiwizacji i backupu danych w oparciu o ogólnopolską akademicką sieć naukową PIONIER.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas i zapytaj o usługę.