Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Usługi chmurowe

Bezpłatny, zdalny dostęp do aplikacji i maszyn wirtualnych przez przeglądarkę. Gotowe do użycia aplikacje naukowe i narzędziowe wraz z licencjami, dostępne przez zdalny pulpit.

Oferta obejmuje:
  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad);
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, studenta, programisty;
  • korzystanie z maszyn wirtualnych z poziomu przeglądarki lub za pomocą dostępu zdalnego;
  • dostęp do chmurowej bazy danych MySQL Percona XtraDB Cluster - niezawodna, wydajna baza SQL w chmurze do wykorzystania we własnych aplikacjach;
  • dostęp do chmury Microsoft Office 365.
Zyskujesz elastyczny i skalowalny dostęp do zasobów wirtualnych i cyfrowych z każdego urządzenia mobilnego oraz wsparcie swoich działań przez dedykowane mechanizmy bezpieczeństwa (federacyjne).

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.