Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Audyt zgodności bezpieczeństwa IT z normami

Szczegółowa ocena gotowości podmiotu do realizacji wymagań dotyczących bezpieczeństwa IT wynikających z obowiązujących norm i ustaw.

Audyt ma na celu szczegółową analizę zgodności organizacji z:  
 • Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI),
 • Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UoKSC),
 • normą ISO27001,  
 • założeniami projektu Cyfrowa Gmina,  
 • założeniami projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
Usługa obejmuje ocenę gotowości podmiotu do realizacji obowiązków wynikających z wyżej wymienionych regulacji. Oferujemy dedykowane podejście, które jest oparte na ocenie potrzeb klienta i bazuje na szczegółowej identyfikacji oraz analizie luk w obszarach takich jak:
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie utrzymaniem i konfiguracją systemów,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • zarządzanie dostępem, 
 • ciągłość działania,
 • zarządzanie dostawcami,
 • zarządzanie incydentami.
Po przeprowadzeniu każdego audytu sporządzamy raport wskazujący na niezgodności i zagrożenia w funkcjonujących systemach bezpieczeństwa systemu informatycznego. Przedstawiamy również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji i zapewnienie zgodności z danymi wymaganiami.

Możliwe jest także przeprowadzenie innego lub częściowego audytu zgodności (w zależności od wskazanej normy) lub audytu wewnętrznego.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.